Dejotāju grupas

A grupās dejo dejotāji vecumā no 12 gadiem.

B grupās dejo dejotāji vecumā no 10 līdz 12 gadiem.

C grupās dejo dejotāji vecumā no 8 līdz 10 gadiem.

D grupā sdejo dejotāji vecumā no 6 līdz 8 gadiem.

DP (dejas pamatu grupās) dejo dejotāji vecumā no 4 līdz 6 gadiem.

Hobijgrupās dejo dejotāji, kur dejo tikai savam priekam un neuzstājas koncertos, konkursos vai izrādēs.

Viena vecuma grupas tiek numurētas.