Baiba Vītola

Baiba ir Nacionālās operas un Balets baleta māksliniece: https://www.opera.lv/lv/makslinieki/latvijas-nacionalais-balets/baleta-makslinieki/baiba-vitola

Informācija tiks papildināta.